Πρωτοποριακό πρόγραμμα για την πρόληψη μελλοντικών επιδημιών
Αμφίβολη η μείωση των πρόωρων θανάτων λόγω χρόνιων νόσων Οι περισσότερες χώρες περιλαμβανομένης και της Ελλάδας δυσκολεύονται να «πιάσουν» το στόχο του ΟΗΕ για τη μείωση έως το...