ΗΠΑ: Αποφασίζουν δασμούς στους ελληνικούς σωλήνες

Στο προκαταρκτικό πόρισμα του αμερικάνικου υπουργείου Εμπορίου αναφέρεται ότι οι συγκολλημένοι σωλήνες μεγάλης διαμέτρου που εισάγονται στη χώρα από την Ελλάδα προσφέρονται σε τιμές πολύ κατώτερες της θεωρούμενης ως δίκαιης με σκοπό τη δόλια απόσπαση μεριδίου αγοράς.