Ελλάδα

RSS

Εκτόξευση στις Παιδαγωγικές σχολές

Θα σκαρφαλώσουν έως και 2.500 μόρια πάνω - Κάτω από τη βαθμολογική βάση πιθανότατα 25.000 εισακτέοι